sotku

Jaostot

Vapaaehtoiset vihreät sisaret tekevät sisartyötä erilaisissa jaostoissa. 

Lappeenrannan sotilaskotiyhdistyksen jaostot ja jaostojen toiminta:

Tarjoilujaosto huolehtii myyntityön iltapäivystykset sekä tilaisuustarjoilut. Jaosto toimii talousryhmän ja johtokunnan toimesta.

Liikkuva sotilaskotijaosto (LSK) tuottaa kahvilapalvelut Taipalsaarella, maastossa sekä erilaisissa tapahtumissa. 

Talkoojaosto huolehtii sotilaskodin viihtyisyydestä ja yleisestä siistimisestä. Erillisestä pyynnöstä jaosto osallistuu myös mm. erilaisten tilaisuuksien valmisteluun.

Koristelujaosto
 huolehtii sotilaskotien somistamisesta vuodenaikojen muutosta myötäillen ja juhlapyhät huomioiden.

Käsityö- ja askartelujaosto
Yhteisissä käsityö- ja askarteluilloissa tavataan sisarystäviä ja ylläpidetään sisarten välistä ystävyyttä. 

Ohjelmajaosto järjestää ohjelmaa varusmiesten sekä sisarten juhliin ja virkistystapahtumiin. Jaosto suunnittelee teemoja ja ohjelmaa sisariltoihin sekä järjestää vuosittaisen sisarretken. 

Seniorijaosto järjestää teematilaisuuksia ja sisartapaamisia jäsenille ja ylläpitää sisarten välistä ystävyyttä. 

Hengellinen jaosto toimii yhteistyössä Maasotakoulun kirkollisen työn sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa. Jaosto suunnittelee ja toteuttaa tilaisuuksia varusmiehille, opiskelijoille ja sisarille.

Kummisisaret perehdyttävät johtokunnan hyväksymät uudet sisaret sotilaskotijärjestön sekä oman yhdistyksen periaatteisiin ja toimintaan. Kummisisaret opastavat uudet sisaret käytännön töihin sotilaskodeissa yhteistyössä henkilökunnan ja eri jaostoissa toimivien sisarien kanssa. 

Pikkusisartoimintaan voi osallistua 10 vuotta täyttänyt nuori. Pikkusisaret tutustuvat sotilaskotisisarten työtehtäviin, retkeilevät, leikkivät ja pelaavat. Pikkusisarjaosto tekee yhteistyötä muiden jaostojen kanssa ja esimerkiksi suunnittelee varusmiehille erilaista ohjelmaa.

Koulutusjaoston tehtävänä on huolehtia toimivien sisarten kertauskoulutuksesta omassa yhdistyksessä. Lisäksi jaoston vastuuhenkilöt tiedottavat sisaria mm. Sotilaskotiliiton, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sekä Naisten Valmiusliiton järjestämistä koulutuksista.

Tiedotusjaosto huolehtii sisarten informoinnista. Tapahtumista ilmoitetaan lehtien järjestöpalstoilla, ilmoitustaululla, sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelimella sekä kotisivuilla. Jäsenille lähetetään jäsenkirje kirjepostina kaksi kertaa vuodessa.