sotku

Lappeenrannan sotilaskotiyhdistyksen historiaa


Suomen ensimmäinen sotilaskoti avattiin vuonna 1918 Helsingissä. Sanomalehdet eri puolilla maata julkaisivat samana vuonna kahden jääkärikapteenin kirjoituksen "Sotilaskoteja perustamaan". Sotilaskotiaate sai heti kannatusta. Sotilaskotiyhdistyksiä ja sotilaskoteja perustettiin vuonna 1918 useille varuskuntapaikkakunnille. Yhtenä muiden joukossa oli myös Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistys.

Lappeenrannassa sotilaskotityö alkoi heti vapaussodan päätyttyä. Virallinen sotilaskotiyhdistyksen perustamiseen johtanut kokous pidettiin kuitenkin vasta 18.11.1918 kaupungin Raatihuoneella. Yhdistyksen tarpeellisuutta perusteltiin sotilaiden suurella määrällä. Lappeenrannassa oli tuolloin Kenttätykistörykmentti 2 ja Kenttätykistörykmentti 3 sekä osa Kenttätykistörykmentti 1:stä. Lisäksi varuskunnassa oli vielä saksalaista sotaväkeä. Yhdistys perustettiin ja asian eteenpäin kehittämiseksi valittiin toimikunta. Toimikunta huolehti tarvittavien varojen keruusta, toiminnalle sopivan huoneiston hankkimisesta sekä varsinaisen työn aloittamisesta.

Lappeenrannan Suojeluskunta luovutti entisen Seurahuoneen rakennuksen sotilaskodin tiloiksi. Ensimmäinen sotilaskoti sijaitsi siis Snellmaninkatu 2:ssa, Raastuvankadun puoleisessa päädyssä. Huoneistoon kuului neljä isoa huonetta ja keittiö. Rahankeruun ja lahjoitusten myötä sotilaskoti päästiin avaamaan jo jouluaattona 1918. 

Vuoden 1920 syksyllä tuli voimaan niin sanottu iltalomakielto. Sen mukaan varusmiehet eivät saaneet poistua varuskunta-alueelta klo 18 jälkeen. Näin ollen sotilaskoti siirrettiin varuskunnan sisäpuolelle. Tilat toiminnalle saatiin rakennuksesta nro 12 (pääportista ensimmäinen rakennus oikealla). 

Uusi huoneisto oli kuitenkin liian pieni, eikä siellä voitu tavanomaisen myyntityön lisäksi järjestää illanviettoja tai viihdetilaisuuksia. Suuremman huoneiston hankkiminen oli sotilaskodille elinehto.

Rakennus nro 7, joka oli toiminyt rakuunarykmentin ruokasalina, oli jäänyt tyhjilleen. Sotaministeriöön lähetettiin anomus rakennuksen kunnostamisesta sotilaskodiksi. Anomus hyväksyttiin ja sopivilla korjauksilla rakennuksesta saatiin mainio sotilaskoti. 

Uuden sotilaskodin juhlalliset avajaiset olivat vuonna 1922 elokuun 8. päivänä. Rakennuksen luovutti Lappeenrannan sotilaskotiyhdistykselle majuri Malmström ja sotarovasti Malin lausui juhlallisesti onnittelupuheessaan: 

"Onnittelen Lappeenrannan Garnisonin sotilaita, jotka olette saaneet niin ihanan sotilaskodin, jonka vertaista ei missään muualla ole."

Tässä kyseisessä vanhassa Rakuunaruokalan rakennuksessa, rakennuksessa nro 7, Lappeenrannan Keskussotilaskoti toimi 31.5.2017 asti.


(Teksti perustuu vuonna 1993 Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistys ry:n johtokunnan teettämään teokseen, 75 vuotta sotilaskotityötä Lappeenrannassa.)