sotku

Lappeenrannan sotilaskotiyhdistyksen organisaatio


Vuosikokoukset

Sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

Johtokunta

Johtokunta kokoontuu kuukausittain sekä tarvittaessa. Johtokunnan käsiteltäväksi voi lähettää aloitteita ja esityksiä kirjeenä tai sähköisesti yhdistyksen sähköpostiin.

Sisartoiminta

Sisaret tekevät sisartyötä kukin omalla arvokkaalla panoksellaan. 

Osa sisarista toimii jaostopäällikköinä. Heidän tehtäviinsä kuuluu suunnitella ja vastata jaostojen toiminnasta yhdessä johtokunnan kanssa.

Henkilökunta

Palkattuun henkilökuntaan kuuluu sotilaskodinjohtaja sekä kolme sotilaskodintyöntekijää. He työskentelevät pääsääntöisesti arkipäivisin.